Tây Sơn Anh Hùng Hội Tụ – NS. Hoàng Dũng

Chưa được phân loại

Tác phẩm : Tây Sơn Anh Hùng Hội Tụ
Sáng tác : Nhạc sĩ Hoàng Dũng
Trình bày : Quang Nhật _ Hoàng Dũng _ Hoàng Bình
CLB Văn Nghệ Sỹ Trẻ Tỉnh Bình Định
Biên đạo : Châu My
Vũ đoàn Rạng Đông
CLB Thư pháp Bình Định
Trống hội Lân Kỳ Hoàn
CtTết Nguyên Tiêu Xuân Tây Sơn 2019
Hội VHNT Tỉnh Bình Định